De sista tjugo åren har den svenska landsbygden lidit allt mer och trots att många tycker att regeringen inte gjort tillräckligt, så försöker man nu investera i ett flertal projekt som ska gynna landet och få vår landsbygd att blomstra lite mer.

7 myndigheter ska flytta till olika mindre orter

Nästan alla stora myndigheter har legat i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö, men nu ska regeringen se till att 7 av dem flyttas ut till lite mindre städer för att skapa jobb och lägga fokus på andra svenska regioner istället samt att utöka den statliga verksamheten till andra delar av landet. Några av de inblandade myndigheterna är Strålsäkerhetsmyndigheten och Tillväxtverket.

Ny bredbandssatsning

I november 2017, beslöt regeringen att man skulle satsa 150 miljoner kronor på nya bredband, då det uppdagats att massor av folk ute i glesbygden inte hade täckning på sina telefoner samt att det vanliga telefonnätet inte fungerade eller togs bort, då det inte blev lönsamt att ha det där. Detta resulterade givetvis i att människor blev rosenrasande. Dessa pengar är således till för att förbättra kommunikationen i landsbygdens glesaste delar.

Sverige satsar på livsmedelsexport

Det har sedan en tid tillbaka varit känt att regeringen vill att svenska jordbruk ska exportera flera livsmedel till utlandet. Detta eftersom svenska råvaror anses hålla god standard och kvalitet samtidigt som de innehåller mycket få farliga ämnen som till exempel antibiotika. Svensk djurhållning är en annan faktor som gör att fler länder ökar sin efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror och detta gynnar givetvis de svenska bönderna. Fler och fler små privata mejerier har öppnat på landsbygden och bönderna blir faktiskt fler, även om det går långsamt. Miljövänlighet och ekologiskt tänkande står högt upp på listan över krav som svenska livsmedel och svenska produkter ska inkludera och man hoppas också att på så vis även få igång den svenska landsbygden.