Eftersom landsbygden har blivit så åsidosatt och fler istället väljer att packa väskan och dra till städerna, har många saker orsakat problem för dem som faktiskt vill bo kvar. Om detta ska vi berätta mer om i denna artikel.

Nedläggning av polisstationer

På vissa orter har det nu blivit så illa att polisstationer lagts ned och när en olycka väl inträffar, tar det så pass lång tid för polisen att vara på plats att personer kan ha omkommit eller bovar för länge sedan har avlägsnat sig. Trots demonstrationer från villaägare och bönder som får sina hus länsade eller folk som råkar ut för misshandel, finns det tydligen inte tillräckligt med resurser för att göra det lönsamt att återupprätta en trygghet för folk – något som politiker menar ska vara allas rättighet.

Nedläggning av sjukhus, BB och vårdcentraler

Då man inte längre ansåg det lönsamt att behålla vårdcentraler och förlossningsavdelningar på allehanda småorter, finns det nu kvinnor som varit tvungna att föda barn i bilen eller gamla som inte fått hjälp med sina sjukdomstillstånd. Dock har detta inneburit att appar och nätvårdcentraler har öppnat som gör att man via internet kan kommunicera med en läkare om det gäller något mindre allvarligt. Men än så länge demonstrerar folk för att få behålla sina gamla läkare eller vårdcentraler som de varit vana att gå till under hela sitt liv.

Nedläggning av kommunikationsmedel och linjer

Detta har blivit ett stort problem och en aning motsägelsefullt om man ser till regeringens åsikter om vikten att alla ska åka kommunalt istället för att ta bilen. På landsbygden har nämligen massor av busstrafiklinjer och tåglinjer lagts ned, vilket gör att folk tvingas ta bilen till jobb och skola. Då miljön gynnas av att folk åker kommunalt, verkar det ändå som att kommunernas resurser och budgetar spelar ut det första kortet och om någonting inte längre är lönsamt, så är det nedläggning som gäller.