Hur kommer det sig att filmer och böcker som speglar det Sverige en gång var, fortfarande är älskade trots att det livet som visas är långt ifrån det vi nu är vana vid? När det svenska kulturlandskapet och bondesamhället började stöpas om, bildades något vi kallar för landsbygdsnostalgi. En dröm tillbaka till det rena, det tysta i samklang med naturen samt den egna känslan för det inhemska och det traditionella. Se bara på filmer som Emil i Lönneberga, Saltkråkan eller barnen i Bullerbyn samt böcker som Tjärdalen – alla är de skrivna av flera folkkära författare som hyllade det svenska, enkla arbetarlivet som vi så gärna ville komma ifrån någon gång under 1900-talet. Dessa böcker och filmer släpptes på samma gång som socialismen växte sig stark i mitten av 1900-talet och kulturetablissemanget gärna ville förnya hela vårt samhälle.

Den motsägelsefulla landsbygdsnostalgin

Hästen byttes ut mot traktorn, motorn kom igång och maskinerna ersatte de starka människohänderna som en gång var redo att smutsas ned till vilket pris som helst. Hantverket fick maka på sig för massproduktion och den lilla matbutiken på hörnet, vars väggar genom årens lopp hört allt om bybornas livssituationer, fick snällt ge vika för stormarknader och livsmedelskedjor av lågprismodell. Allt detta har vi skapat för att underlätta för människor, men när det väl var på plats och man tittade snett på grannen som ännu inte haft tid eller råd att investera i den senaste gräsklipparmodellen eller den moderna motorsågen, kunde man ändå inte låta bli att mysa till berättelserna och historierna över en svunnen tid. Hur vacker naturen var och hur underbart det är för barn att växa upp på det viset.

Ändå har gamla trähus rivits, åkrar och ängar har vuxit igen och de svenska bönderna har tampats för att överleva på grund av att deras kompetens inte längre efterfrågades som ett resultat av det lägre priset på utländska produkter. Det finns ett ordspråk som säger att man inte saknar kon förrän båset är tomt, och detta kan kanske tillämpas för landsbygdsnostalgins paradoxala anhängare.