Sverige är ett populärt turistmål tack vare den gröna, lummiga naturen, det rika fisket, allemansrätten och löftet om att man alltid kan hitta en plats för att få vara ifred. Men då gäller det också att ta tag i landsbygdens problem och göra alla orter i landet mer attraktiva för turisterna.

Sverige satsar på hållbar turismutveckling

Faktum är att turismens omsättning har ökat med ca 90% sedan 2000 och detta kan gynna både företag och tillväxten av fler jobb. Det är det som är målet och att skapa en turismutveckling som alla tjänar på. Genom att också öka exporten av svenska livsmedel, kan landet sättas på kartan ännu mer och få folk att besöka vårt land. Målet är att lantbruket och en utvidgning av landsbygden ska göra Sverige till en hållbar destination som har allt att erbjuda. Vi talar således om en hållbar turismutveckling som ska sammansmälta delar som integration, landsbruk och klimat för att göra Sverige till både att attraktivt men också grönt turistmål.

Hur ska man lyckas?

Svenska politiker älskar ordet “utmaningar” och här har man tre stora att tampas med: Klimatfrågan, integrationsfrågan och landsbygdens problem. Svenskar är, trots sitt klimattänk, ett av de folk i världen som orsakar flest miljöutsläpp på grund av konsumtion och bruk av fordon. Målet är att folk ska släppa ut mindre och tänka ännu mer ekologiskt. Integrationsfrågan som är nästa del i projektet, är ett stort problem för svenskar. Även om vi har varit ett av de länder i världen som tagit emot flest utrikesfödda, så fungerar integrationen mycket dåligt. Tanken är att fler utrikesfödda ska komma in på arbetsmarknaden och ta del av värderingar som involverar klimatet och landsbygden, och än så länge har detta inte lyckats som man hoppats på.

Sist men inte minst, ska en levande landsbygd bidra till den hållbara turismutvecklingen. Det skapar fler jobb, mer export och ger fler turister anledning att komma och besöka vårt underbara land.