När Sverige gick med i EU, hade vi fortfarande några stora svenska företag kvar. Numera är de inte många, i alla fall inte i någon större bemärkelse. SAAB Automobile har sålts, Volvo också till en del och storföretag som Brio och Findus har köps upp av andra utländska företag. Inte sällan är de tyska, kinesiska eller amerikanska. Hjälplöst hänger vi kvar vid IKEA, H&M och Eriksson i väntan på bättre tider.

Världens krympande och globaliseringen

I och med EU och det fenomen att de flesta länder numera har lagt sin produktion långväga, har bidragit till att företag på landet har lagts ned eller köps upp eftersom det inte längre blev lönsamt för dem. Konkurrensen är stenhård och vi köper mat som kommer från andra delar av världen istället för att gynna våra egna tillverkare. Mjölkbönderna går på knäna och den textilindustri vi förut var så stolta över, finns enbart som museer idag. Detta har lett till döda spökstäder som Grums eller Åmot och att folk numera flockas runt storstäderna där jobben finns. Det har i sin tur lett till bostadsbrist och stress samt konsumtionshets, eftersom kläder och andra prylar kan köpas för en spottstyver, på bekostnad av våra egna svenska bönder eller producenter och även till de stackars arbetarna och deras låga löner i fabrikerna som sakerna numera tillverkas i.

Är vi på väg tillbaka mot en blomstrande landsbygd?

Pendeln har alltid svängt och ingenting varar för evigt. I storstädernas vardagsstress där en etta kostar 3 miljoner och där folk slåss om jobben och försakar familjelivet, blir det en mottrend som gör att fler motsäger sig denna stress som inte heller gynnar våra egna. Långväga transporter och ett tvivelaktigt handskande med råvaror, gör att miljöförstöring och dålig kosthållning också är ett faktum. Hur kan en torsk som är filead i Kina, vara av lika god kvalitet som en som säljs direkt över disk här hemma? Mjölkböndernas desperation har uppdagats och folk börjar flytta ut på landet som en reaktion på samhället. Det gör att fler småskaliga företag skapas igen och bidrar till en växande landsbygd.