Många privatpersoner vill idag leva mer miljövänligt och många vill bygga om eller renovera för att få ett boende som är mer klimatsmart. Men det kostar pengar. Att använda sig av miljövänliga material kan kräva en större plånbok.

Har man inte egna pengar så får man låna men banker och andra låneinstitut brukar inte utöka lånen bara för att man tänker på miljön. Något som de kanske borde se över men det är en annan fråga. För att få tag i bästa möjliga lån så kan man vända sig till Freedom Finance www.freedomfinance.se som hjälper sina kunder att hitta bästa möjliga lån. Det är en förmedlare av lån, fristående från andra företag, vilket ger dem möjlighet att ge kunden bra alternativ.

En hel del privatpersoner och företag vill gärna också införskaffa miljöbilar men även detta är dyrt. Visst kan man få ett hyfsat avtal för privatleasing men att köpa en miljövänlig bil är kostsamt.

För företag som vill satsa på miljötänk så är det något lättare. Det finns en mängd olika bidrag att söka, såväl EU som nationella myndigheter satsar stora pengar, faktiskt hundratals miljarder kronor på att stödja projekt och samarbeten. Så om man som företag satsar på till exempel miljöteknik, förvaltning av vatten och mark, reducering av buller, minskad energikonsumtion eller avfallshantering så finns det pengar att hämta. Eller i alla fall söka.

Miljöprojekten som företagen satsar på behöver inte nödvändigtvis vara stora för att hitta sponsorpengar. Det finns bolag som uppmuntrar också de små företagen att bli mer miljövänliga genom att skapa tävlingar med ordentliga prissummor i potten. Det kan till exempel handla om grön IT där man byter till modern teknik som genererar positiva effekter för miljön. It- och telekomsektorn är bra branscher att tänka miljövänligt i; här kan man ersätta fysiska resor genom digital kommunikation och tekniken kan förbättra processer.