Hela Sverige ska leva. Det är en paroll som de flesta politiska partier lever efter, eller i alla fall säger sig leva efter. Svenskar i allmänhet håller nog med. Idag bor runt 34 procent av landets befolkning i någon typ av landsbygd. Det finns nämligen flera typer av landsbygd, tätar eller glesare, landsbygd som växer eller som minskar befolkningsmässigt eller jobbmässigt.

De flesta av Sveriges kommuner får fler nya arbetsställen än färre men i landsbygdskommunerna så är det fler arbetsställen som läggs ner än nya som tillkommer. Framför allt så gäller detta den glesa landsbygden. För att antalet arbetsställen ska öka så måste befolkningen öka och några exempel på landsbygdskommuner som lyckats med detta är Åre, Arjeplog och Krokum.

Några av de viktigaste branscherna på landsbygden är skogsbruk, jakt och jordbruk. Här har landsbygden en konkurrensfördel gentemot storstäderna som den inte ser i många andra branscher. Dock så är det svårt för näringsidkaren att klara sig på bara en verksamhet, ofta så måste flera verksamheter kombineras, och ofta så lägger man till turism, gårdsförädling eller entreprenad.

Sverige i allmänhet och ett antal kommuner i synnerhet verkar för att stimulera näringslivet på landsbygden. Ett exempel är Nyköpings kommun där den som vill starta en verksamhet på landsbygden kan få hjälp av Näringslivsenheten. Nyköping satsar på att service och infrastruktur på landsbygden ska utvecklas och att man ska stimulera möjligheterna att starta, driva och utveckla företag utanför de större städerna. Här kan man få en landsbygdslots, finansiellt stöd och en servicepunkt att ha kontakt med, det sistnämnda kan beskrivas som ett litet medborgarkontor.

En annan kommun som förstått vikten av att värna landsbygden är Växjö. Här ser man att stad och land kompletterar varandra och har tillsammans med kommunens invånare skapat en strategi för att säkra landsbygden. Det görs bland annat genom:

  • Kontinuerlig dialog mellan kommunen och representanter för landsbygden
  • Nätverk och mötesplatser som möjliggör dialog mellan de olika representanterna på landsbygden
  • Alla politikerområden samarbetar för att skapa tillväxt, man har en gemensam helhetssyn
  • Att alltid ha landsbygdens aspekt närvarande i frågeställningar, t. ex. hur påverkas landsbygden av en aktion?